Εταιρικός & Φορολογικός σχεδιασμός Ελληνικών Εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων

Αναμφίβολα ο Ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος ως συνεπακόλουθο της συνεχιζόμενης επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, αντιμετωπίζει ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες ως προς το επιχειρείν, με την ανάγκη εξεύρεσης άμεσα λύσης μέσω της οποίας να μεταφέρονται εκτός Ελλάδας οι δραστηριότητες της εταιρείας, να θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ για την… Αναμφίβολα ο Ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος ως συνεπακόλουθο της συνεχιζόμενης επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, αντιμετωπίζει ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες ως προς το επιχειρείν, με την ανάγκη εξεύρεσης άμεσα λύσης μέσω της οποίας να μεταφέρονται εκτός Ελλάδας οι δραστηριότητες της εταιρείας, να θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ για την διατήρηση της ομαλής και κερδοφόρας πορείας των Ελληνικών εταιρειών . Η λύση αυτή πρέπει να απεγκλωβίζει τους Έλληνες επιχειρηματίες από την έντονη οικονομική και φορολογική αβεβαιότητα καθώς και το δύσκαμπτο επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά ταυτόχρονα τους επιτρέπουν την απρόσκοπτη συνέχιση και ...

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις